top of page

DR. AHMET YARIZ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CHECK UP
Büyüteç
 • Finansal Check Up   

       Mali Analiz (Geçmiş Dönem)      

       Reel Mali Durum (Güncel)     

       Başabaş Analizi (Güncel)

       Nakit Akımı ve EBİTDA Projeksiyonu (Gelecek)

 • Kurumsal Check-Up

       - Mevcut Durum Analizi

        Organizasyon

        İş Süreçleri

        Raporlama

        - Öneriler

        Organizasyon Önerileri

        Temel Prosedürler

        Toplantı Sistematiği

        Raporlama Sistematiği                    

 • SWOT Analizi          

       Kuvvetli Yönler - Zayıf Yönler

       Tehditler - Fırsatlar

 • Check Up Raporu   

 • Öneriler ve Yol Haritası

AKTİF YÖNETİM DESTEĞİ
Profesyonel El sıkışma
 • Check Up

- Finansal Check Up

- Kurumsal Check Up

- SWOT Analizi

- Check Up Raporu

 • Öneriler ve Yol Haritası

 • Yönetim Fonksiyonuna Katılım 

 • Stratejik ve Teknik Yönetim Desteği

DEĞERLEME
Adalet
 • Şirket Değerleme                                                          

Değerleme Amacının Tanımlanması

​- Halka Arz

- Stratejik ve Finansal Ortaklık Alternatifleri

- Ortaklar Arasında Hisse Değişimi

- Özelleştirme

- Diğer

Değerleme Yöntemleri Analizi ve Seçimi 

Değerleme Süreci

Değerleme Raporu

 •  Proje Değerleme                                                          

- Yatırım Amacının Tanımlanması 

- Pazar Araştırmaları ve Talep Tahminleri

- Maliyet ve Kârlılık Analizleri 

- Nakit Akım Analizleri

- Duyarlılık Analizleri

- Fizibilite Raporu 

 •  Değerleme Sonrası Sürece Aktif Katılım      

DİĞER FİNANSAL KONULAR
 • Finansal Yeniden Yapılandırma​

 • Özel Finansal Konulara Çözümler

 • Finansman Yönetimi Geliştirme ve Finans Bilgi Sistemi Uygulamaları

​​

 • Finans Yöneticisi Seçimi ve Eğitimi​

Check Up
AYD
Değerleme
DFK
bottom of page